HOVEDSTYRET

Hovedstyret er OSIs styrende organ, og velges på årsmøtet for ett år av gangen. Hovedstyret arbeider for å ivareta samtlige av OSIs medlemmer, og er et frivillig verv. På vanlig basis møtes styret ca. hver tredje uke, i tider med mange pågående saker møtes hovedstyret oftere. Styret tildeler treningstid og aktivitetsmidler, organiserer arrangementer på tvers av gruppene, og er neste kontaktpunkt over de ulike gruppestyrene ved konflikter. Videre jobber vi med profilering, økonomi, kompetanseheving av gruppestyrene etc.

Styreleder

Cecilie Kappelslåen
E-post: styreleder@osi.no
Tlf: 95 72 75 44
OSI Dans

Nestleder

Maren Larsen Borgan 
E-post: nestleder@osi.no
Tlf: 41444858
OSI Håndball 

Økonom

Madeleine Nordström
E-post: madde.nordstrom@hotmail.com
Tlf: 93412373
OSI Dykking

Styremedlem 

Marie Lohnås Nygaard 
E-post: marielohnaas@hotmail.com
Tlf: 95972511
OSI 

Styremedlem 

Odd Anders Ingebrigtsen 
E-post: odd58@hotmail.com
Tlf: 93412373
OSI Sykkel

Styremedlem

Ragnhild Nygaard 
E-post: sekretar@osi.no
Tlf: 93699479
OSI Langrenn

Styremedlem 

Robert Søreid 
E-post: obertocarlos@hotmail.com
Tlf: 45803030
OSI Tennis

Varamedlem

Jens Lærgreid
E-post: jensla@uio.no
Tlf: 90888255
OSI Boksing

Hovedstyremøter 2017-2018

Hovedstyremøte 29. mars 2017                              Protokoll

Hovedstyremøte 20. april 2017                               Protokoll

Hovedstyremøte 11. mai 2017                                Protokoll

Hovedstyremøte 1. juni 2017                                  Protokoll

Hovedstyremøte 14. august 2017                          Protokoll

Hovedstyremøte 6. september 2017                     Protokoll

Hovedstyremøte 27. september 2017                   Protokoll

Hovedstyremøte 26. oktober 2017                        Protokoll

Hovedstyremøte 21. november 2017                    Protokoll

Hovedstyremøte 14. desember 2017                    Protokoll

Hovedstyremøte 10. januar 2018                           Protokoll

Hovedstyremøte 5. februar 2018                           Protokoll

Levert av IdrettenOnline