VERKTØY

Verktøy for gruppestyrene

Dette er en samleside med nyttig informasjon for gruppestyrene. Vi anbefaler alle å sette seg inn i materialet under.
Som tillitsvalgt i OSI har du mulighet til å bidra til en sosial og sunn hverdag for dine medstudenter. Det byr på mange både spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Nedenfor er noen dokumenter som kan veilede deg gjennom dette.

Diverse organisasjonsverktøy: 

Tildelingskriterier Treningstid

Organisasjonsplan – Inneholder nødvendig informasjon om praktisk drift av OSI og OSIs grupper.
Lovnorm av NIF-reglement – revidert og godkjent av Årsmøtet og Oslo Idrettskrets 2016
– OSI-presentasjon

Retningslinjer for konflikthåndtering i OSIs grupper

Disiplinærforføyninger internt OSI

Skadeskjema for innrapportering av skader på trening, kamp osv.

Arbeidsavtaler

Arbeidsavtaletrenere OSI oppdatert 2017.doc [Oppdatert vår 2017. Alle må benytte denne]

Oppdragsavtale trenere/instruktører OSI [Oppdatert vår 2017. Alle må benytte denne]

Bank og faktura

DNB Bank ASA
Serviceboks
N-0021 OSLO

Kontonr:1503.52.02312
IBAN: NO4715035202312
SWIFT/BIC:DNBANOKKXXX


Fakturaadresse:

OSI (gruppenavn)
Pb. 2 Blindern
0313 OSLO
Organisasjonsnr: 877 252 892

Økonomi og Regnskap

Hvert år blir det arrangert økonomiseminar for alle gruppestyrene. Dette seminaret er for alle økonomer, ledere og evt. andre fra gruppestyret. I løpet av seminaret vil vi gå gjennom regler og rutiner på billagsføring og økonomens arbeidsoppgaver. Nedenfor finnes det en del dokumenter som vil gjøre disse arbeidsoppgavene enklere å gjennomføre.

Vi gjør oppmerksomme på at Mamut ikke lenger brukes. Regnskapsrapporter for hver gruppe vil bli tilsendt regelmessig fra daglig leder etter hvert som disse kommer fra regnskapsfirmaet.

Når det kommer til signering av dokumenter er reglene ganske klare: Du kan ikke godkjenne dine egne utlegg, en signatur må være skrevet for hånd. En signatur trenger ikke å være penn på papir men den må være skrevet for hånd, eks: signering på ipad.

Identitet

Konkurransedrakter skal være i klubbens farger; rødt, sort og hvitt. Gruppestyrene bestemmer fargene på eventuelle reservedrakter. Overtrekksdrakter skal følge Oslostudentenes Idrettsklubbs offisielle design.

Klikk her for å lese mer, samt finne nedlastbar versjon av OSIs logo

Årsmøtet

Årsmøtet er OSIs høyeste organ. Dette avholdes en gang i året, som regel i mars. Årsmøtepapirer og referater kan finnes i hovedmenyen under fanen «om OSI».

Gruppestyrene skal ha avholdt gruppeårsmøtet innen 31. januar hvert år. Dette er et allmøte hvor alle betalte gruppemedlemmene har møte- og stemmerett. Da det i tillegg er noen papirer som skal rapporteres til Hovedstyret innen 31. januar, er det lurt å holde årsmøtet god tid i forveien. Her finner dere litt mer informasjon om gjøremålene i forbindelse med dette.

Mal på det som skal sendes inn til Hovedstyret v/ daglig leder før 31. januar:

Det er viktig at alle avvik forklares.
f.eks. hvis dere har en for høy egenkapital kan dette forklares med at dere planlegger et arrangement neste år som krever kapital.
Det samme gjelder avvik mellom foregående regnskap og nytt budsjett. Husk at budsjettet ikke skal modifiseres men bare fylles inn!

Samarbeidsavtaler

Gruppene kan ikke tegne egne avtaler, ettersom disse må godkjennes og signeres av Hovedstyret (Gruppestyrene har ikke signaturrett). Gruppene kan fremforhandle egne avtaler så lenge disse ikke bryter med klubbens overordnede samarbeidsavtaler. Disse avtalene må i alle tilfeller godkjennes av Hovedstyret.

Om våre treningsfasiliteter

De fleste av OSI-gruppene benytter seg av idrettsanleggene til Studentidretten (SiO).

Klikk her for å lese mer om de ulike sentrene.

Levert av IdrettenOnline