KONTAKT OSS

Administrasjonen

For generelle spørsmål, ta kontakt med daglig leder.
Dersom du har konkrete henvendelser angående økonomi, stilles dette også til daglig leder, som vil videreformidle henvendelsen enten til hovedstyret eller vårt regnskapsbyrå.

Ved behov kan man også ta kontakt med de enkelte hovedstyremedlemmene.

Daglig leder:

Sofus Rasmussen
Tlf. 954 18 858, kun i kontortid
Email: daglig-leder@osi.no
Kontortid: Man-fre: kl 10-15

Merk at kontoret er stengt i juli. Om du trenger å komme i kontakt med OSI i denne perioden, må du ta kontakt med styret. Det er ikke mulig å få booket KSI-hytta i denne perioden med mindre du allerede har gjort det.

Møtetid ved avtale.

Regnskapsfører:

I 2015 gikk OSI over fra en ansatt regnskapsfører til å benytte eksternt regnskapsbyrå. Ta derfor kontakt med daglig leder for spørsmål som berører økonomi og regnskap.

Hovedstyret

OSI ledes av hovedstyret som er klubbens øverste organ mellom årsmøtene. Hovedstyret har møte ca. en gang i måneden. Hovedstyret ivaretar OSIs ansvar og plikter som en selvstendig økonomisk, administrativ og juridisk organisasjon. Nedenfor er en oversikt over dagens styresammensetning. Medlemmene i hovedstyret blir valgt inn av årsmøtet og består av medlemmer fra forskjellige undergrupper i OSI.

Styreleder

Marte Bjørneng
E-post: styreleder@osi.no
Tlf: 47247531
OSI Dans

Nestleder

Emilie Svennevik
E-post: nestleder@osi.no
Tlf: 47270467
OSI Håndball

Økonom

Elisabeth Kristensen
E-post: regnskap@osi.no
Tlf: 91360094
OSI Klatring

Styremedlem

Maria Østli
E-post: maria.oestli@osi.no
Tlf: 91703365
OSI Dans

Styremedlem

Ylva Sjølund
E-post: Ylva.sjolund@osi.no
Tlf: +358404128934
OSI Svømming

Styremedlem

Gustav Vastal
E-post: gustav.vasdal@osi.no
Tlf: 94874815
OSI Friidrett

Styremedlem

Ragnhild Nygaard 
E-post: ragnhild@osi.no / sekretar@osi.no
Tlf:93699479
OSI Langrenn

Varamedlem

Jørgen Aagedal Sundt                                      E-post: jorgen.sundt@osi.no          Tlf: 95946262                                                      OSI Friidrett

Varamedlem

Marie Lohnås Nygaard 
E-post: marie.nygaard@osi.no
Tlf: 95972511
OSI Svømming

Driftsstyret

Leder: Kristian Weibye - OSI Sykkel

Medlem: Odd-Tørres Lunde - OSI Klatring

Sekretær: Sofus Rasmussen - Daglig leder

Økonomiansvarlig i hovedstyret sitter også i driftsstyret.


Kontakt: driftsstyret@osi.no

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av årsmøtet. Kontrollkomiteens oppgaver består ikke bare i granskning av regnskap. Den skal også granske styrets totale forvaltning, både den økonomiske og den virksomhetsmessige. Komitéen har rett til, når som helst, å utføre sin kontroll/revisjon. I den hensikt å lette deres arbeid skal styret sørge for at komitéen hele tiden blir holdt informert om styrets og komitéenes arbeid, gjennom å få tilsendt protokoller/møtereferater. 


Medlem: Kenneth Madsen - OSI Klatring

Medlem: Ina Andresen - OSI Capoeira

Medlem: Øyvind Kveine - OSI Taekwondo

Varamedlem: Martin Sikkeland - OSI Håndball


Kontakt: kontroll@osi.no

Valgkomiteen

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. 

Leder: Vilde Matilde Skram - OSI Svømming

Medlem: Junjie Cao - OSI Fekting

Medlem: Anette Volla Nilsen - OSI Sykkel


Kontakt: valg@osi.no


Levert av IdrettenOnline