HOVEDSTYRET

Hovedstyret er OSIs styrende organ, og velges på årsmøtet for ett år av gangen. Hovedstyret arbeider for å ivareta samtlige av OSIs medlemmer, og er et frivillig verv. På vanlig basis møtes styret ca. hver tredje uke, i tider med mange pågående saker møtes hovedstyret oftere. Styret tildeler treningstid og aktivitetsmidler, organiserer arrangementer på tvers av gruppene, og er neste kontaktpunkt over de ulike gruppestyrene ved konflikter. Videre jobber vi med profilering, økonomi, kompetanseheving av gruppestyrene etc.

Styreleder

Cecilie Kappelslåen
E-post: styreleder@osi.no
Tlf: 95727544
OSI Dans

Nestleder

Hien-Minh Van Tran
E-post: nestleder@osi.no
Tlf: 99 16 28 94
OSI Squash

Sekretær

Vilde Matilde Skram
E-post: sekretar@osi.no
Tlf: 93817897
OSI Svømming/OSI Basketball

Økonom

Martin Sikkeland
E-post: regnskap@osi.no
Tlf: 92853037
OSI Håndball

Aktivitetsansvarlig

Jenny Landsverk
E-post: aktivitet@osi.no
Tlf: 48128512
OSI Fotball/OSI Håndball

Markedsansvarlig

Oda Due
E-post: oda.due@osi.no
Tlf: 90568193 
OSI Tennis

Politisk ansvarlig

Andreas Brännstrøm
E-post: andreasbrannstrom@fpu.no
Tlf: 97709620
OSI Innebandy

Varamedlem

Maren Larsen Borgan
E-post: borgan@osi.no
Tlf: 41 44 48 58
OSI Håndball

Varamedlem

Odd Anders Ingebretsen
E-post: odda@osi.no
Tlf: 99300958
OSI Sykkel

DRIFTSSTYRET/VARAMEDLEM

Lars Sætren
lsatren@gmail.com
Tlf: 90 78 22 69
OSI Boksing

Protokoller hovedstyremøter 2018-2019

Hovedstyremøter 2017-2018

Hovedstyremøte 29. mars 2017                              Protokoll

Hovedstyremøte 20. april 2017                               Protokoll

Hovedstyremøte 11. mai 2017                                Protokoll

Hovedstyremøte 1. juni 2017                                  Protokoll

Hovedstyremøte 14. august 2017                          Protokoll

Hovedstyremøte 6. september 2017                     Protokoll

Hovedstyremøte 27. september 2017                   Protokoll

Hovedstyremøte 26. oktober 2017                        Protokoll

Hovedstyremøte 21. november 2017                    Protokoll

Hovedstyremøte 14. desember 2017                    Protokoll

Hovedstyremøte 10. januar 2018                           Protokoll

Hovedstyremøte 5. februar 2018                           Protokoll

Powered by: Bloc