BLI MEDLEM

Bli medlem 

Ønsker du å bli medlem av OSI? Da må du 1) finne deg en gruppe du vil delta i, 2) betale medlemskontingent til OSI sentralt per semester og 3) betale treningsavgift til den gruppen du vil bli medlem av. 

Som medlem av OSI må man i tillegg ha medlemskap hos SiO Athletica, da OSI benytter seg av deres treningsanlegg. Priser for medlemskap finner du på deres nettsider. Se for øvrig villkår for bruk av Athleticas anlegg. Både innmelding og utmelding av SiO Athletica, gjøres direkte gjennom dem, da medlemskap i OSI og SiO er separate. 

Som medlem i OSI er man bundet av klubbens lovnorm og vedtekter, samt Norges Idrettsforbunds lover og regler. Vi gjør oppmerksom på at dette blant annet innebærer at klubben har mulighet til å ilegge enkeltmedlemmer disiplinærreaksjoner i henhold til Disiplinærforføyninger internt OSI.

Man regnes som medlem først når man har betalt medlemskontingent, og medlemskapet løper til man melder seg ut skriftlig.

Student eller ikke-student?

For å bli medlem av OSI må du registrere deg som student eller ikke-student. OSI forbeholder seg retten til å be personer som er registrert som studenter om å fremvise gyldig studentbevis ved kontrollering av betalt medlemskontingent. Dersom ikke-studenter viser seg å være registrert som studenter, vil disse bli fakturert for mellomlegget mellom pris for student og ikke-student.

Medlemskontigent i OSI er pr. 2015 120 kr per semester for studenter og 200 kr per semester for ikke-studenter. I tillegg kommer de individuelle gruppenes avgifter (se de ulike gruppenes egne sider).

Alle som studerer ved Universitet eller Høyskole som tilhører Studentsamskipnaden i Oslo telles som studenter i OSI. Dette gjelder også utvekslingsstudenter og studenter fra andre byer enn Oslo.

Du regnes ikke som student dersom du ikke studerer, eller er ansatt ved et lærested eller i SiO, tar opp fag ved private gymnas eller tar doktorgrad uten å betale semesteravgift. 

Ettersom OSI er en studentidrettsklubb, har gruppene en grense for hvor mange ikke-studenter de kan ta inn. For å kunne regulere dette, vil ikke de det gjelder (ikke-studenter) få fullført betaling før de er godkjent i den respektive gruppens styre. Dette basert på kapasiteten for hvor mange ikke-studenter de kan ta inn. 

Du vil få mail om at du har fakturaer til betaling dersom bestillingen godkjennes. Dersom du lurer på om gruppen du ønsker å melde deg inn i har kapasitet til flere ikke-studenter, kontakt gruppen direkte eller ta kontakt med daglig leder.


Merk at betalt kontingent ikke refunderes.

Hvordan melde deg inn

Velg gruppe fra øverst til venstre (pila som peker nedover ved siden av "OSI", trykk på "meld inn"

For å melde deg inn i "Boksing" eller "Sykkel" trykker du her: http://www.osi.no/register/app...

Powered by: Bloc