KONTAKT OSS

Administrasjonen

For generelle spørsmål, ta kontakt med daglig leder.
Dersom du har konkrete henvendelser angående økonomi, stilles dette også til daglig leder, som vil videreformidle henvendelsen enten til hovedstyret eller vårt regnskapsbyrå.

Ved behov kan man også ta kontakt med de enkelte hovedstyremedlemmene.

Daglig Leder:

Rasmus Olstad Semmerud
Tlf. 97 57 09 72, kun i kontortid
Email: daglig-leder@osi.no
Kontortid: Man-fre: kl 10-15

Merk at kontoret er stengt i juli. Om du trenger å komme i kontakt med OSI i denne perioden, må du ta kontakt med styret. Det er ikke mulig å få booket KSI-hytta i denne perioden med mindre du allerede har gjort det.

Møtetid ved avtale.

Regnskapsfører:

I 2015 gikk OSI over fra en ansatt regnskapsfører til å benytte eksternt regnskapsbyrå. Ta derfor kontakt med daglig leder for spørsmål som berører økonomi og regnskap.

Hovedstyret

OSI ledes av hovedstyret som er klubbens øverste organ mellom årsmøtene. Hovedstyret har møte ca. en gang i måneden. Hovedstyret ivaretar OSIs ansvar og plikter som en selvstendig økonomisk, administrativ og juridisk organisasjon. Nedenfor er en oversikt over dagens styresammensetning. Medlemmene i hovedstyret blir valgt inn av årsmøtet og består av medlemmer fra forskjellige undergrupper i OSI.

Styreleder

Cecilie Kappelslåen
E-post: styreleder at osi.no
Tlf: 95727544
OSI Dans

Nestleder

Hien-Minh Van Tran
E-post: nestleder at osi.no
Tlf: 99 16 28 94
OSI Squash

Sekretær

Vilde Matilde Skram
E-post: sekretar at osi.no
Tlf: 93817897
OSI Svømming/OSI Basketball

Økonom

Martin Sikkeland
E-post: regnskap at osi.no
Tlf: 92853037
OSI Håndball

Aktivitetsansvarlig

Jenny Landsverk
E-post: aktivitet at osi.no
Tlf: 48128512
OSI Fotball/OSI Håndball

Markedsansvarlig

Oda Due
E-post: oda.due at osi.no
Tlf: 90568193

Webansvarlig

Odd-Tørres Lunde
E-post: oddtlunde at gmail.com
Tlf: 98 28 68 58
OSI Volleyball

Politisk ansvarlig

Andreas Brännstrøm
E-post: andreasbrannstrom at fpu.no
Tlf: 97709620
OSI Innebandy

Varamedlem – Potet

Maren Larsen Borgan
E-post: borgan at osi.no
Tlf: 41 44 48 58
OSI Håndball

Varamedlem – Potet

Odd-Anders Ingebretsen
E-post: odda at osi.no
Tlf: 99300958

OSI Sykkeldriftsstyret/Varamedlem

Lars Sætren
lsatren at gmail.com
Tlf: 90 78 22 69
OSI Boksing

Kontakt gruppene

Det er også mulig å kontakte de ulike gruppestyrene direkte.
Klikk her for å finne en oversikt over kontaktpersonene i for forskjellige gruppene.

(OBS! Deler av denne informasjonen kan være foreldet)

Powered by: Bloc