Om OSI

Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) er en av landets største idrettsklubber med et bredt spekter av tilbud innen idrett og friluftsliv. 33 forskjellige grupper organiserer aktiviteter innenfor like mange idrettsgrener. Målet er å kunne gi et tilbud til alle – uansett form, ferdigheter og ambisjonsnivå. Klubben er drevet av og for studenter og kan derfor tilby trening og mosjon i et aktivt og godt studentmiljø, der det sosiale er en viktig del ved siden av det idrettslige. OSI er en frittstående idrettsklubb.

OSI er Norges eldste idrettsklubb og ble dannet i 1882 under navnet Norske Studenters Gymnastikk- og Fægteforening. Siden den tid har det vært flere fusjoneringer og navneendringer. I 1988 fikk klubben navnet Oslo Studentenes Idrettsklubb og nåværende struktur. Navnet ble forandret til Oslostudentenes Idrettsklubb i 2005.

I 2015 hadde OSI en omsetting på ca. 5,5 millioner kr. Støtte fra Velferdstinget og dugnadsarbeid er vår største inntektskilde.

Klubbens høyeste organ er Hovedstyret som består av 11 ulønnede representanter. Hovedstyret velges av årsmøtet for en periode på et år av gangen. Klubben har også en fast ansatt daglig leder og en økonomiansvarlig som arbeider etter instruks fra hovedstyret.

OSI er medlem av Norges idrettsforbund og er tilknyttet særforbundet Norges Studentidrettsforbund (NSI), som er paraplyorganisasjonen for alle norske studentidrettslag. I tillegg er gruppene våre tilknyttet nærmere 30 andre særforbund.

Du kan finne mer info om OSI sin lange historie på Studenterhytta sine sider her samt på uio sine sider her.