Hovedstyret

Hovedstyret er OSIs styrende organ, og velges på årsmøtet for ett år av gangen.
Hovedstyret arbeider for å ivareta samtlige av OSIs medlemmer, og er et frivillig verv. På vanlig basis møtes styret ca. hver tredje uke, i tider med mange pågående saker møtes hovedstyret oftere.
Styret tildeler treningstid og aktivitetsmidler, organiserer arrangementer på tvers av gruppene, og er neste kontaktpunkt over de ulike gruppestyrene ved konflikter. Videre jobber vi med profilering, økonomi, kompetanseheving av gruppestyrene etc.

Hvem er vi

Styreleder
Cecilie Kappelslåen
styreleder at osi.no
Tlf: 95727544
OSI Dans
Nestleder
Hien-Minh Van Tran
nestleder at osi.no
Tlf: 99 16 28 94
OSI Squash
Sekretær
Vilde Matilde Skram
sekretar at osi.no
Tlf: 93817897
OSI Svømming/OSI Basketball
Økonom
Martin Sikkeland
regnskap at osi.no
Tlf: 92853037
OSI Håndball
Aktivitetsansvarlig
Jenny Landsverk
aktivitet at osi.no
Tlf: 48128512
OSI Fotball/OSI Håndball
Organisasjonsansvarlig
Mathias Brown Anderson Hippe
organisasjon at osi.no
Tlf: 93634435
OSI Tennis/OSI Squash
Webansvarlig
Odd-Tørres Lunde
oddtlunde at gmail.com
Tlf: 98 28 68 58
OSI Volleyball
Politisk ansvarlig
Andreas Brännstrøm
andreasbrannstrom at fpu.no
Tlf: 97709620
OSI Innebandy
Markedsansvarlig
Oda Due
oda.due at osi.no
Tlf: 90568193
OSI TennisVaramedlem – Potet
Maren Larsen Borgan
borgan at osi.no
Tlf: 41 44 48 58
OSI Håndball

Varamedlem – Potet
Odd-Anders Ingebretsen
odda at osi.no
Tlf: 99300958
OSI SykkelDriftsstyret/Varamedlem
Lars Sætren
lsatren at gmail.com
Tlf: 90 78 22 69
OSI Boksing

Referat fra møter

Under kan du finne referater fra Hovedstyrets møter:

2014-06-19 Styremøte
2014-08-21 Styremøte
2014-09-15 Styremøte
2014-10-01 Representantskapmøte

Referat 13.11.14
Referat 08.12.14

Protokoll Hovedstyremøte 17.03.2016
Protokoll Hovedstyremøte 07.04.2016

Protokoll  Hovedstyremøte 29.03.17
Protokoll Hovedstyremøte 20.04.17
Protokoll Hovedstyremøte 11.05.17
Protokoll Hovedstyremøte 01.06.17