Årsmøte OSI 2017

Hei alle OSI-ere,

Årets årsmøte vil bli avholdt onsdag 22. mars kl. 18.00.

Hvor: Auditorium 1, Eilert Sundts hus (A-blokka), Øvre Blindern.

Frist for å melde inn saker er to uker før møtet, altså onsdag 8. mars. Saker meldes inn skriftlig til hovedstyret på hovedstyret at osi.no. Sakspapirer blir gjort tilgjengelig her senest en uke før møte. Alle medlemmer av OSI har stemmerett ved årsmøtet. Se for øvrig Lovnormen for mer utfyllende informasjon om årsmøtets oppgaver, gjennomføring, valgbarhet, stemmerett mm. Det vil bli kontrollert hvorvidt alle fremmøtte har betalt medlemskontingent i god nok tid (Se lovnorm).

Sakspapirer blir lagt ut fortløpende under. Alt skal være ute senest 15. mars.

Saksliste

Vedlegg 1: Årsberetning OSI 2016
Vedlegg 2: Regnskap OSI 2016
Vedlegg 3: Revisors beretning
Vedlegg 4: Oversikt Gruppetildelinger 2017
Vedlegg 5: Generelle bemerkninger Gruppetildelinger 2017
Vedlegg 6: Detaljeoversikt Gruppetildelinger 2017