Årsmøte OSI 2017

Hei alle OSI-ere,

Årets årsmøte vil bli avholdt onsdag 22. mars kl. 18.00.

Hvor: Auditorium 1, Eilert Sundts hus (A-blokka), Øvre Blindern.

Frist for å melde inn saker er to uker før møtet, altså onsdag 8. mars. Saker meldes inn skriftlig til hovedstyret på hovedstyret at osi.no. Sakspapirer blir gjort tilgjengelig her senest en uke før møte. Alle medlemmer av OSI har stemmerett ved årsmøtet. Se for øvrig Lovnormen for mer utfyllende informasjon om årsmøtets oppgaver, gjennomføring, valgbarhet, stemmerett mm. Det vil bli kontrollert hvorvidt alle fremmøtte har betalt medlemskontingent i god nok tid (Se lovnorm).

Sakspapirer blir lagt ut fortløpende under. Alt skal være ute senest 15. mars.

Saksliste Årsmøtet OSI 2017

Vedlegg 1: Årsberetning OSI 2016
Vedlegg 2: OSI Årsregnskap 2016 signert / Økonomisk Årsberetning 2016 signertResultatrapport pr avdeling 31.12.16
Vedlegg 3: Revisjonsberetning
Vedlegg 4: Oversikt Gruppetildelinger 2017
Vedlegg 5: Generelle bemerkninger Gruppetildelinger 2017
Vedlegg 6: Detaljeoversikt Gruppetildelinger 2017
Vedlegg 7: Budsjett 2017 (Inkluderer budsjett OSI samlet, Hovedstyret, Driftsstyret og begge hyttene)
Vedlegg 8: Organisasjonsplan
Vedlegg 9: Kontrollkomiteens beretning
Vedlegg 10: Forslag vedrørende endring av tildelingsreglementet
Vedlegg 11: Valgkomiteens innstilling til Hovedstyret, Driftsstyret og Kontrollkomite
Vedlegg 12: Innstilling gruppestyrer OSI 2017

Årsmøteprotokoll 2017 signert