Hva i all verden gjorde egentlig styreleder og daglig leder på Olympisk akademi?

Styreleder og daglig leder var så heldige å komme gjennom nåløyet for å få bli med Norges Olympiske Akademi.

Norges Olympiske Akademi er den norske utgaven av IOC sitt internasjonale opplæringsopplegg for yngre ledere og trenere innenfor idretten. Akademiet gir en innføring i de olympiske verdiene, samtidig som det er et viktig møtepunkt for engasjerte unge innenfor idretten. I tillegg har akademiet et rikt og nyttig læringsprogram.

Årets tema var «Relasjoner i ledelse». På programmet stod det en rekke spennende foredragsholdere, innenfor alt fra verdien av og ulike former for samspill, idrettens muligheter innenfor verdi- og integreringsarbeid og hvordan leders tenkemåte har mye å si for utvikling og muligheter.

Programmet var ganske intenst og tett, men med så høy kvalitet på foredragsholderne var det helt uproblematisk. Vi fikk med oss mange verdifulle tanker og inspirasjon til hva vi kan gjøre annerledes for å motivere alle de flinke og engasjerte styremedlemmene og trenerne våre enda bedre enn hva vi gjør i dag!

I tillegg til foredragene hadde vi en haug av gode diskusjoner, blant annet om hvordan rekruttere og holde på flere barn og unge i den organiserte idretten. Dette var kanskje spesielt interessant for oss med bakgrunn i studentidretten. I denne diskusjonen opplevde vi at vi hadde spesielt mange meninger og erfaringer å bidra med. Vi håper at man på forbundsnivå i årene som kommer kan se mer til studentidretten og bruke erfaringene herfra mye mer aktivt når man diskuterer hvordan man skal motivere flere unge til å begynne med og bli i idretten. Det er jo nettopp unge voksne vi jobber med og for hver eneste dag 🙂

Sist men ikke minst var akademiet ekstremt sosialt og en perfekt arena for å møte engasjerte, unge ressurspersoner. Idrettsforbundet har de siste årene begynt å jobbe mer aktivt for å løfte frem den innsatsen som gjøres rundt omkring av personer som fortsatt er langt unna pensjonsalder. Å få treffe andre unge med mye ansvar innenfor idretten og å få høre deres erfaringer og tanker var både fint og nyttig. De vennskapsbåndene som knyttes på slike samlinger gjør dessuten at man kan komme sammen og få til mer enn hva man får til på egenhånd. Vi har allerede planer for hva OSI kan gjøre sammen med noen av våre nye venner, så følg med utover høsten!

Og hvis du synes dette høres gøy ut, kan faktisk DU søke neste år om å få delta på akademiet! Følg med på Norges Idrettsforbunds facebook-side, så får du med deg informasjonen når den legges ut. Vi anbefaler alle som har lyst til å benytte seg av denne (gratis) sjansen til å få både faglig og sosialt påfyll 🙂

IMG_9364