Årsmøte 2016

Hei alle supre OSIere, 

Det er igjen tid for OSIs årsmøte, som i år vil bli avholdt torsdag 3.mars, kl.18:00. Møtet holdes i Auditorium 1, Eilert Sundts hus, på Samfunnsvitenskapelig fakultet på Blindern.

Fullstendig sakliste samt alle relevante sakspapirer blir gjort tilgjengelig her senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, hvor man velger nytt hovedstyre, kontrollkomite og driftsstyre. I tillegg er det her mange avgjørelser blir fattet og her kan man bruke sin stemme for å påvirke hvor OSI skal ta veien videre. 

Hvis du har forslag som skal behandles eller ting du ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet må du sende dette til styreleder (styreleder at osi.no) eller til hovedstyret (hovedstyret at osi.uio.no) senest to uker før møtet, altså innen 18 februar. Alle medlemmer har forslagsrett. For mer informasjon om årsmøtets oppgaver og gjennomføring av det, kan dere se til lovnormen vår. Det skal fattes viktige beslutninger på årsmøtet, og for å sikre at alle gruppenes interesser blir hørt, oppfordrer vi samtlige grupper til å stille med to stemmedyktige representanter. For å kunne stemme på årsmøtet, må man ha betalt medlemskontingenten minimum en måned før møtet. Samtlige vil bli kontrollert for dette i forkant av møtet. 

Håper å se så mange som mulig av dere! På vegne av Hovedstyret, Vilde Matilde Skram Styreleder OSI

 

Sakspapirer 2016

Saksliste årsmøte OSI 2016

Protokoll årsmøte 2016

Vedlegg:

Vedlegg 1: Årsberetning OSI 2015 / Økonomisk årsberetning (Samme som i årsberetningen, men signert av Hovedstyret)
Vedlegg 2: Regnskap 2015 / Grupperegnskap 2015
Vedlegg 3: Revisjonsberetning
Vedlegg 4: Tildelingsoversikt – 2016
Vedlegg 5: Generelle bemerkninger til årets tildelinger
Vedlegg 6: Tildelinger 2016-Detaljeoversikt (Viser punktvis vurdering av hver enkelt søknad)
Vedlegg 7: Budsjett OSI 2016 / Budsjett Hovedstyret 2016
Vedlegg 8: Rapport fra Kontrollkomiteen i OSI
Vedlegg 9: Revidert lovnorm (basert på NIFs endringer)
Vedlegg 10: Tildelingsreglement
Vedlegg 11: Organisasjonsplan OSI
Vedlegg 12: Visjoner og verdier
Vedlegg 13: Forslag sletting av gjeld
Vedlegg 14: Forslag vedrørende daglig leder
Vedlegg 15: Forslag regulering av egenkapital
Vedlegg 16: Forslag til OSI årsmøte – Arbeid med anlegg og priser SiO Athletica
Vedlegg 17: Valgkomiteens innstilling
Vedlegg 18: Hovedstyrets innstilling til valgkomite
Vedlegg 19: Gruppestyrer 2016 – Innstillinger