Bli medlem

Du betaler en medlemskontingent til OSI sentralt per semester. I tillegg må man betale en treningsavgift per semester til den/de gruppen(e) du vil delta på treningene til.

I tillegg må alle som skal trene med OSI-grupper som benytter seg at SiO  Athleticas treningsanlegg, betale for inngang til SiO Athletica. Priser for medlemsskap her, finner du på SiO Athleticas nettsider. Se for øvrig villkår for bruk av Athleticas anlegg. Medlemsskap i OSI og SiO Athletica er to separate medlemsskap. Innmelding i SiO Athletica, og utmelding dersom man ønsker å si opp sitt medlemsskap hos dem, må gjøres direkte til SiO Athletica og kan ikke gjøres gjennom OSI.

Som medlem i OSI er man bundet av klubbens lovnorm og vedtekter, samt Norges Idrettsforbunds lover og regler. Vi gjør oppmerksom på at dette blant annet innebærer at klubben har mulighet til å ilegge enkeltmedlemmer disiplinærreaksjoner i henhold til Disiplinærforføyninger internt OSI.

Man regnes som medlem først når man har betalt medlemskontingent. Medlemsskapet løper til man melder seg ut skriftlig.

Student eller ikke-student?

For å bli medlem i OSI må du registrere deg som enten student eller ikke-student. OSI forbeholder seg retten til å be personer som er registrert som studenter om å fremvise gyldig studentbevis ved kontrollering av betalt medlemskontingent. Dersom ikke-studenter viser seg å være registrert som studenter, vil disse bli fakturert for mellomlegget mellom pris for student og ikke-student.

Medlemskontigent i OSI er pr. 2015 120 kr per semester  for studenter og 200 kr per semester for ikke-studenter. I tillegg kommer de individuelle gruppenes avgifter (se de ulike gruppenes egne sider).

Alle som studerer ved universitet eller høyskole som tilhører Studentsamskipnaden i Oslo telles som studenter i OSI. Dette gjelder også utvekslingsstudenter og studenter fra andre byer enn Oslo.

Du regnes som ikke-student hvis du ikke studerer, er ansatt ved et lærested eller i SiO, tar opp fag ved private gymnas eller tar doktorgrad uten å betale semesteravgift.

Ettersom OSI er en studentidrettsklubb, har alle gruppene en grense for hvor mange ikke-studentmedlemmer de kan ta inn. For å kunne regulere dette, vil ikke-studenter ikke få fullført sin betaling før de har blitt godkjent av den respektive gruppens styre, avhengig av gruppens ikke-studentkapasitet. Du vil få mail om at du har fakturaer til betaling dersom bestillingen godkjennes. Dersom du lurer på om gruppen du ønsker å melde deg inn har kapasitet til flere ikke-studenter, kontakt gruppen direkte eller ta kontakt med daglig leder.

Merk at betalt kontingent ikke refunderes.

Påmelding gjøres ved å:

 1. Registrer deg på https://minidrett.nif.no/ ved å trykke «Ny bruker». Dersom du allerede har registrert brukerprofil på MinIdrett, for eksempel etter  medlemskap i annen klubb eller kjøp av lisens, logg inn på denne.
 2. Trykk på «Medlemskap», «Finn ny klubb» og søk på «Oslostudentenes Idrettsklubb». Trykk på klubbnavnet.
 3. Huk av på ønsket idrett/aktivitet og trykk «Send søknad».Finner du ikke aktiviteten du ønsker å melde deg på i lista?

  For påmelding til Capoeira, Doce Pares, Judo, Kendo og Kung fu, velg «Fleridretter» under Kampsport. Hvilken av disse idrettene du ønsker å delta i, må spesifiseres etter godkjent søknad. Du får instrukser om hvordan dette skal gjøres.

  For påmelding til Kubb eller Quidditch
  krysser du av for «Studentidrett» og sender søknaden. Hvilken av disse idrettene du ønsker å delta i, må spesifiseres etter godkjent søknad. Du får instrukser om hvordan dette skal gjøres.For påmelding til Fjell krysser du av for «Friluftsliv».
  For påmelding til kurs i OSI Dans, se eget skjema.

  For påmelding til OSI Klatrings Nybegynnerkurs, må du både betale medlemsskap til OSI og til OSI Klatring på MinIdrett, og se denne siden for påmelding.
 4. Du vil motta en mail med videre instrukser, normalt innen en til to virkedager.  Følg instruksene!
  Har du sendt søknad, men ikke mottatt instruksmailen? Se her.

OBS: Alle søknader godkjennes. Dette betyr imidlertid ikke at man er godkjent som medlem eller at man har fått plass på kurs/lag. Medlemskap er kun gyldig etter å ha betalt medlemskontingent. Vi gjør oppmerksomme på at de som ikke legger inn informasjonen nødvendig for at faktura kan utstedes, slik det forklares i instruksmailen, IKKE vil motta faktura. Disse vil derfor heller ikke ha gyldig medlemskap.

 ENGLISH info on how to sign up here.